1 Ioan 2:11

Ond mae'r rheiny sy'n gas at Gristion arall yn y tywyllwch. Ydyn, maen nhw ar goll yn llwyr yn y tywyllwch.
dyddiad_anfon: 
dydd Mercher, Rhagfyr 16, 2015