In 1:35-51

 

Tystiolaeth Ioan Fedyddiwr a barodd i Andreas ac un arall (awdur yr efengyl ei hun?) fynd i ddilyn Iesu. Mae Andreas yn mynd â Simon at Iesu. Mae Iesu'n galw Philip i'w ddilyn, ac mae Philip yn dod â Nathanael at Iesu.
Mae pwyslais cyson yma ar ddarganfod pwy oedd Iesu (cf.adn.29,34,36,41,45,49).