Mathan

 

Mae’r enw Mathan i’w weld yng nghoeden deuluol Iesu. Roedd Mathan yn daid/dad-cu i Joseff, tad daearol Iesu Grist. Does dim mwy o fanylion ar gael i ni amdano erbyn heddiw.
(gweler Mathew 1:15)