Mc 1:21

 Ystyr Capernaum ydy ‘pentref Nahum’. Roedd hi’n amlwg yn dref bwysig yng Ngalilea yn nyddiau’r Testament Newydd. Ar lan Llyn Galilea i’r gogledd-orllewin o’r llyn (sef safle Tell Hum heddiw).