Mc 1:6

 Roedd pobl yn bwyta rhai pryfaid, ac roedd locustiaid yn cael eu hystyried yn iawn i’w bwyta (gw. Lefiticus 11:21-22).