Nahson

 

Cymeriad o gyfnod yr Hen Destament. Mab Aminadab. Tad Salmon. Mae ei enw i’w weld yng nghoeden deuluol Iesu yn Mathew 1:4 a Luc 3:32.
(gweler hefyd Numeri 1:7-2.4; Ruth 4:20; 1 Cronicl 2:10/11; Mathew 1:4; Luc 3:32)