Shealtiel

 

Cymeriad yn yr Hen Destament o gyfnod y Dychweliad o‘r Gaethglud (tua 538 C.C.).
Mae ei enw i’w weld yng nghoeden deuluol Iesu yn Mathew 1. Hwn oedd mab hynaf Jehoiachin, sydd hefyd yn cael ei alw yn Jeconeia. Roedd yn dad i Sorobabel.
(gweler Esra 3:2, 8; Nehemeia 12:1; Mathew 1: 12)