Colosiaid 3:23

Gwnewch eich gorau glas bob amser, fel tasech chi’n gweithio i'r Arglwydd ei hun, a dim i feistri dynol.
dyddiad_anfon: 
dydd Mawrth, Ebrill 8, 2014