Darllen y Beibl gyda Ben

Rydych yn rhydd i ddefnyddio'r clip ffilm cyn belled â’i fod ddim yn gwneud elw neu’n cael ei ddefnyddio i unrhyw ddibenion masnachol nac mewn unrhyw ffordd yn cael ei ddefnyddio i danseilio'r ffydd Gristnogol. Mae hyn yn golygu eich bod yn gallu: • Dyblygu adnoddau ar gyfer eich defnydd eich hun a / neu i’w defnyddio gan eich eglwys neu grŵp. • Dosbarthu adnoddau ar gyfer eich defnydd eich hun a / neu i’w defnyddio gan eich eglwys neu grŵp. Ond, • Ni allwch werthu’r adnoddau na’u cynnwys mewn unrhyw gynnig neu becyn masnachol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hawlfraint, cysylltwch â golygydd@beibl.net