Mathew 7:6b

Peidiwch taflu perlau gwerthfawr i foch, fydd yn gwneud dim ond eu sathru nhw dan draed.
dyddiad_anfon: 
dydd Mercher, Ionawr 13, 2016