Philipiaid 3 : 10

Bellach yr unig beth dw i eisiau ydy dod i adnabod y Meseia Iesu yn well.
dyddiad_anfon: 
dydd Iau, Ionawr 9, 2014