Pregethwr 3:14

Mae popeth mae Duw yn ei wneud yn aros am byth: Does dim modd ychwanegu ato, na thynnu dim oddi wrtho.
dyddiad_anfon: 
dydd Mawrth, June 2, 2015