Rhufeiniaid 1: 17

Dyna mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud: “Trwy ffydd mae'r un sy'n iawn gyda Duw yn byw.”
dyddiad_anfon: 
dydd Mawrth, Ionawr 20, 2015