Rhufeiniaid 14: 17

Perthynas iawn gyda Duw sy'n cyfri, a'r heddwch dwfn a'r llawenydd mae'r Ysbryd Glân yn ei roi.
dyddiad_anfon: 
dydd Llun, Chwefror 9, 2015