Rhufeiniaid 8:31-32

Os ydy Duw ar ein hochr ni does dim ots pwy sy'n ein herbyn ni! Wnaeth Duw ddim hyd yn oed arbed ei Fab ei hun! Rhoddodd e yn aberth.
dyddiad_anfon: 
dydd Llun, Hydref 27, 2014