Rhufeiniaid 8:6

Os ydy'r Ysbryd Glân yn eich rheoli chi, mae gynnoch chi fywyd a heddwch perffaith gyda Duw.
dyddiad_anfon: 
dydd Mercher, Tachwedd 26, 2014