Ioan 19:41

Roedd gardd wrth ymyl y man lle cafodd Iesu ei groeshoelio ac roedd bedd newydd yno; dyma nhw'n rhoi Iesu i orwedd yno.
dyddiad_anfon: 
dydd Sadwrn, Ebrill 4, 2015