1 Thesaloniaid 5 : 20-21

Peidiwch wfftio proffwydoliaethau. Dylech bwyso a mesur pob un, a dal gafael yn beth sy'n dda.
dyddiad_anfon: 
dydd Iau, Mai 7, 2015