...bydd y rhai sy'n pwyso ar yr ARGLWYDD yn cael nerth newydd, ac yn codi fel eryrod ar eu hadenydd.