Paid cam-drin mewnfudwyr sy'n byw yn eich plith chi. Dylet ti eu trin nhw a dy bobl dy hun yr un fath.