Os ydy Duw yn gofalu am flodau gwyllt, mae'n siŵr o ofalu amdanoch chi! Ble mae'ch ffydd chi?