“Un Duw sydd” ac un ffordd sydd o gael ein derbyn i berthynas iawn gydag e hefyd.