Gallwch chi drystio Duw yn llwyr. Mae'n gwneud beth mae'n ei ddweud.