Mae'r Tad ei hun yn eich caru chi am eich bod chi wedi fy ngharu i...