Caniad Solomon 1:2

Mae yna 11 o eiriau Hebraeg sydd wedi eu cyfieithu fel ‘cariad’ o dro i dro.  Mae’r gair Hebraeg sydd yma (‘dode’) yn cael ei gyfeithu fel ‘(fy) nghariad’ weithiau (sef y person sy’n fy ngharu i) ond mae ei ystyr yn nes at y syniad o ‘garwr sy’n anwesu’r corff yn rhywiol’.  Hwn ydy’r gair sy’n cael ei ddefnyddio yn Diarhebion 7:18, a’i gyfieithu yno fel ‘pleserau rhywiol’.