Obadeia 9

Roedd Teman yn ŵyr i Esau, ac roedd llwyth Teman yn un o lwythau pwysicaf yr Edomiaid, felly mae’r enw yn cael ei ddefnyddio am Edom (fel roedd Effraim yn cael ei ddefnyddio fel enw arall ar Israel – gw. e.e. Eseia 7:2)  Daeth Edom i fod yn enw ar ranbarth a thref yn y wlad hefyd.