Obed

 

Cymeriad yn yr Hen Destament, o gyfnod y Barnwyr. Mab Ruth a Boas, a taid/tad-cu y brenin Dafydd. Mae enw Obed i’w weld yng nghoeden deuluol Iesu.
(gweler Ruth 4:17-22; 1 Cronicl 2:12; Mathew 1:5, Luc 3:32)