Diarhebion 19:3

Ffolineb pobl sy'n difetha eu bywydau, ond maen nhw'n dal dig yn erbyn yr ARGLWYDD.
dyddiad_anfon: 
dydd Mawrth, Awst 20, 2013