Darllen y Beibl gyda Ben

Darllen y Beibl gyda Ben (youtube)

ffeil(iau):
 1. 1. Pam darllen y Beibl?
 2. 2. Ble yn y byd mae dechrau?
 3. 3. Cariad Duw yn newid pobl
 4. 4. Iesu yw'r canolbwynt
 5. Edrych yn ôl: Wythnosau 1-4
 6. 5. Y Creu - Genesis 1 a 2
 7. 6. Pobl - uchafbwynt y creu
 8. 7. Da a drwg - Genesis
 9. 8. Y Cyfeiriad cyntaf at Iesu - Genesis
 10. Edrych yn ôl: Wythnosau 5-8
 11. 9. Pam mae bywyd yn anodd?
 12. 10. Arch Noa: y dilyw, y dinistr a'r achub
 13. 11. Ar ôl y dilyw - yr enfys
 14. 12. Bendithio Abram. Duw yn dewis pobl.
 15. Edrych yn ôl: Wythnosau 9-12
 16. 13. Chwerthin ar ben addewidion Duw. Abram a Sarai yn amau.
 17. 14. Trystio Duw?
 18. 15. Israel - yn y newyddion hyd heddiw! Twyll, celwydd a bendith!
 19. 16. Casáu dy frawd? Hanes Joseff
 20. Edrych yn ôl: Wythnosau 13-16
 21. 17. O'r carchar i fod yn Brif Weinidog - Joseff
 22. 18. Duw'n gweithio er lles y rhai sy'n ei garu
 23. 19. Lladd plant ac ofn dieithriaid (Exodus)
 24. 20. O Moses i Iesu (Exodus)
 25. Edrych yn ôl: Wythnosau 17-20
 26. 21. Y Pasg cyntaf - cysgod o'r hyn oedd i ddod
 27. 22. Realiti marwolaeth (a gobaith)
 28. 23. Y 10 gorchymyn ac aberthau
 29. 24. Presenoldeb Duw
 30. Edrych yn ôl: Wythnosau 21-24
 31. 25. Josua a Caleb yn ffyddlon: Dewrder ac ufudd-dod
 32. 26. Josua: Concro'r wlad
 33. 27. Brenin gordew a stori gariad! (Y Barnwyr a Ruth)
 34. 28. Troi cefn ar Dduw a dewis Saul yn frenin. (1 Samuel)
 35. Edrych yn ôl: Wythnosau 25-28
 36. 29. Dafydd - camgymeriad mawr a'r canlyniadau
 37. 30. Brenhinoedd Drwg! Y gelyn yn concro Israel a Jwda.
 38. 31. Daniel. Sefyll yn gadarn er yn garcharor.
 39. 32. Ailadeiladu. Cael mynd adre! Dewrder a ffyddlondeb. (Esra, Nehemeia, Esther)
 40. Edrych yn ôl: Wythnosau 29-32
 41. 33. Geni Tywysog heddwch! Eseia
 42. 34. Negeswyr Duw: Rhannu negeseuon anodd a negeseuon gobeithiol. (Jeremeia, Galarnad, Eseciel)
 43. 35. Job. Trystio Duw ym mhob sefyllfa.
 44. 36. Y Salmau (caneuon a barddoniaeth)
 45. Edrych yn ôl: Wythnosau 33-36
 46. 37. Diarhebion, Pregethwr, Caniad Solomon
 47. 38. Hosea, Joel, Amos a gweddill y Proffwydi Bach
 48. 39. Geni Iesu: mwy na pasiant plant! (Mathew, Luc)
 49. 40. Mathew, Marc, Luc, Ioan: Yr efengylau
 50. Edrych yn ôl: Wythnosau 37-40
 51. 41. Marwolaeth ac atgyfodiad Iesu (Dathlu'r Pasg)
 52. 42. Yr Ysbryd Glân
 53. 43. Llyfr yr Actau - cyffro'r Cristnogion cyntaf
 54. 44. Rhufeiniaid
 55. Edrych yn ôl: Wythnosau 41-44
 56. 1 a 2 Corinthiaid
 57. Galatiaid, Effesiaid, Philipiaid
 58. Colosiaid, 1 a 2 Thesaloniaid

Dim canlyniadau