Mathew 6:6

Pan fyddi di'n gweddïo, dos i ystafell o'r golwg, cau y drws, a gweddïo ar dy Dad sydd yno gyda ti er dy fod ddim yn ei weld e.
dyddiad_anfon: 
dydd Mercher, Tachwedd 11, 2015