Mathew 7:12

Dylech chi bob amser drin pobl eraill fel byddech chi'n hoffi iddyn nhw eich trin chi.
dyddiad_anfon: 
dydd Mawrth, Ionawr 26, 2016