Philipiaid 4:19

Bydd Duw yn rhoi popeth sydd arnoch ei angen i chi — mae ganddo stôr rhyfeddol o gyfoeth i'w rannu gyda ni sy'n perthyn i'r Meseia.
dyddiad_anfon: 
dydd Iau, Ebrill 30, 2015