Salm 34:7

Mae angel yr ARGLWYDD fel byddin yn amddiffyn y rhai sy'n ei ddilyn yn ffyddlon, ac mae'n eu hachub nhw.
dyddiad_anfon: 
dydd Mawrth, Mawrth 29, 2016