Rhaid i ti droi'n ôl at Dduw! — byw bywyd o gariad a chyfiawnder, a disgwyl yn ffyddiog am dy Dduw.