rhoi Cofrestrwch


label label label label label label label label label
left right

Adnod y Dydd

beibl book icon

Y Beibl mewn Cymraeg llafar syml

Ar y safle hwn cewch fersiwn o'r Beibl y gallwch chwilota drwyddo, yn ogystal ag adnoddau ar bob pennod i'ch helpu i'w ddarllen, ei ddeall a'i astudio. Mae yma hefyd lu o adnoddau i eglwysi ac ysgolion - Adnoddau y gallwch eu lawr-lwytho a'u defnyddio yn rhad ac am ddim!