Cysylltu â ni / Polisi Preifatrwydd

Datblygwyd y wefan hon yn wreiddiol gan Elusen Gobaith i Gymru, ac yn Hydref 2019 trosglwyddwyd i ofal Cyngor Ysgolion Sul Cymru.
Elusen Gofrestredig Rhif: 525766

Swyddfa gofrestredig:
Ael y Bryn,
Chwilog,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 6SH

01766 819120
aled@ysgolsul.com

Polisi Preifatrwydd