Bethania

• Lle roedd Ioan yn bedyddio yr ochr draw i’r Iorddonen. Dydyn ni ddim yn sicr ble mae’r Bethania hwn.
(gweler Ioan 1:28)

Dim y Bethania wrth ymyl Jerwsalem ydy hwn. Ardal Batanea yng ngogledd-ddwyrain y wlad efallai (sef Basan yr Hen Destament). Aeth Iesu yn ôl yno ar ddiwedd ei weinidogaeth - gw. Ioan 10:40.