Rahab

 

Mae’r enw Rahab yn ymddangos yng nghoeden deuluol Iesu. Mae’n cael ei henwi fel gwraig Salmon a mam Boas. Mae hyn tua dwy ganrif yn fwy diweddar na Rahab llyfr Josua, o gyfnod y Barnwyr. Er hynny mae llawer o esbonwyr yn credu mai yr un Rahab sydd gan Mathew mewn golwg.
(gweler Mathew 1:5)