1Pedr 1:19

Roedd aberthau’r Hen Destament yn darlunio aberth terfynol Iesu Grist ar y groes (gw. Lefiticus 2:19-20; Eseia 53:7; Ioan 1:29; 1 Corinthiaid 5:7).