1Pedr 1:22-2:3

 Mae ufuddhau i'r gwirionedd yn golygu dangos cariad at gyd- Gristnogion (1 Ioan 3:23-24; Rhufeiniaid12:9-12).
Mae Cristnogion wedi eu ‘geni’ o’r newydd drwy gredu neges Duw, felly dylen nhw dyfu yn y ffydd a chael gwared â phopeth sy'n tynnu'n groes i werthoedd teyrnasiad Duw.