1Thes 1:3

Mae ffydd, gobaith a chariad yn ymddangos gyda’i gilydd sawl gwaith yn y Testament Newydd – Rhufeiniaid 5:2-5; 1 Corinthiaid 13:13; Galatiaid 5:5-6; Colosiaid 1:5; 1 Thesaloniaid 5:8; Hebreaid 10:22-24.a chariad yn ymddangos gyda’i gilydd sawl gwaith yn y Testament Newydd – Rhufeiniaid 5:2-5; 1 Corinthiaid 13:13; Galatiaid 5:5-6; Colosiaid 1:5; 1 Thesaloniaid 5:8; Hebreaid 10:22-24.