1Tim 1:15

‘Mae’r hyn sy’n cael ei ddweud mor wir’ – yn llythrennol: ‘Dyma air i’w gredu’(gw.BCN). Cymal sy’n ymddangos bum gwaith yn yr ‘Epistolau Bugeiliol’, ond ddim yn unman arall yn y Testament Newydd (gw. hefyd 1 Timotheus 3:1; 4:9; 2 Timotheus 2:11; Titus 3:8).