1Tim 1:2

Mae Paul yn cyfeirio sawl gwaith at Timotheus fel ei ‘fab’ yn y ffydd (gw. adn.18; 1 Corinthiaid 4:17; 2 Timotheus 1:2; 2:1).