1Tim 1:4

Mae’n debyg mai chwedlau wedi eu sylfaenu ar hanesion a rhestrau achau yn yr Hen Destament oedd y rhain. Mae Paul yn cyfeirio at rywbeth tebyg yn Titus 1:14.