2Pedr 1:1-11

 Mae Cristnogion wedi derbyn popeth sy angen i fyw bywydau duwiol yn nerth yr Ysbryd Glân. Dylen ni feithrin y gwerthoedd ysbrydol hynny sy'n dangos tyfiant ac aeddfedrwydd, ac mae hynny yn ei dro yn gwneud ein ffydd yn gryfach, ac yn rhoi sicrwydd i ni o’r ffaith fod Duw wedi’n hachub ni. (cf. Colosiaid 1:9-12)