Abiwd

 

Cymeriad o’r cyfnod pan ddaeth yr Iddewon yn ôl o’r Gaethglud ym Mabilon.(tua 538 C.C.). Mab Sorobabel a tad Eliacim.