Act 1:1

‘fy llyfr cyntaf’ oedd Efengyl Luc. Roedd yr awdur yn meddwl am Lyfr yr Actau fel ei ail lyfr, yn adrodd hanes yr hyn ddigwyddodd ar ôl i Iesu gael ei groesholeio ac atgyfodi. Mae’n cyflwyno’r ddau lyfr i’r un dyn, sef Theoffilus (cymh. Luc 1:1-4).