Act 1:13

Thadeus ydy’r enw mae Mathew a Marc yn ei roi i Jwdas fab Iago (Mathew 10:3; Marc 3:18).