Asor

 

Enw sydd i’w weld yng nghoeden deuluol Iesu. Tad Sadoc. Mab Eliacim.