Bethsaida

 

• Ystyr yr enw Aramaeg ydy “Tŷ Pysgota”. Roedd ar lan ogledd ddwyreiniol Môr Galilea, yn agos at yr Afon Iorddonen.
• Cafodd Bethsaida ei hail adeiladu gan Philip y Tetrarch. Rhoiodd enw newydd i’r lle, sef Julias, er mwyn anrhydeddu Julia, merch Cesar Awgwstws.
• Mae dau safle posib i Bethsaida
1. al–Tell
2. Mas’adiya.
Mae’r ddau le yn agos iawn at ei gilydd.
(gweler Mathew 11:21; Marc 6:45; 8:22; Luc 9:10; 10:13; Ioan 1:44; 12:21)

 

• Ystyr yr enw Aramaeg ydy “Tŷ Pysgota”. Roedd ar lan ogledd ddwyreiniol Môr Galilea, yn agos at yr Afon Iorddonen.
• Cafodd Bethsaida ei hail adeiladu gan Philip y Tetrarch. Rhoiodd enw newydd i’r lle, sef Julias, er mwyn anrhydeddu Julia, merch Cesar Awgwstws.
• Mae dau safle posib i Bethsaida
1. al–Tell
2. Mas’adiya.
Mae’r ddau le yn agos iawn at ei gilydd.
(gweler Mathew 11:21; Marc 6:4,5; 8:22; Luc 9:10; 10:13; Ioan 1:44; 12:21)