Capadocia

 

• Ardal fawr fynyddig yn nwyrain Asia (gwlad Twrci heddiw). Roedd Mynyddoedd Taurus yn ffurfio ffin i ardal Capadocia yn y de, yr afon Ewffrates i’r dwyrain a Pontus i’r gogledd.
Mae dinasoedd tan ddaear i’w gweld yn ardal Capadocia hyd heddiw. Roedd Cristnogion yr ardal yn mynd i fyw i’r dinasoedd tan ddaearol hyn mewn amser o berygl,
• Mae Luc yn dweud yn llyfr yr Actau bod pobl o Capadocia yn Jerwsalem ar ddydd y Pentecost
(gweler Actau 2:9; 1 Pedr 1:1).