Cardo Gerasa

Cardo Gerasa: cardo oedd stryd a redai o'r gogledd i'r de mewn dinasoedd Rhufeinig, gwersylloedd milwrol a threfedigaethau (colonies) Rhufeinig. Roedd y cardo yn rhan bwysig o gynllunio ddinas, wedi ei leinio â siopau; roedd yn ganolbwynt i fywyd economaidd.

Mc 5:1; Luc 8:26

©(www.bibleplaces.com)