Col 1:1-8

 

Ar ôl cyfarch ei ddarllenwyr mae Paul yn diolch i Dduw amdanyn nhw, ac am beth mae Duw wedi ei wneud yn eu bywydau nhw [Yn adn.4 5 mae’n sôn am ffydd, gobaith a chariad cf.Rhufeiniaid 5:2-5; 1 Corinthiaid 13:13; Galatiaid 5:5-6; 1 Thesaloniaid 1:3; 5:8; Hebreaid 10:22-24].