Col 1:5

Mae ffydd, gobaith a chariad yn ymddangos gyda’i gilydd sawl gwaith yn y Testament Newydd – Rhufeiniaid 5:2-5; 1 Corinthiaid 13:13; Galatiaid 5:5-6; 1 Thesaloniaid 1:3; 5:8; Hebreaid 10:22-24.