Dat 1:1-8

 

Mae’r llyfr yma wedi’i seilio ar beth ddatguddiodd Iesu Grist, a bydd yn gyfrwng bendith i bwy bynnag fydd yn gwrando. Mae’n dweud wrthon ni sut i fyw fel Cristion.
Wrth gyfarch yr eglwysi mae Ioan yn clodfori Duw a'r Arglwydd Iesu Grist am yr iachawdwriaeth, ac am y ffaith ei fod yn teyrnasu ar hanes, ac y bydd ei fwriadau yn cael eu cyflawni.